The Best of Hyogo ~ひょうごの魅力「再」発見ツアー~
 

Ukuzimanya nobom’obusulungekileyo base Ikuno-chou

Zizipho Macanda's visit to TAJIMA
Name Zizipho Macanda
From eMzantsi Afrika (South Africa)
Time in Japan 1.1 years
visited day 2017/10/29 – 2017/10/30
area Ikuno-chou, Asago City
TAJIMA
"Ukuzimanya nobom’obusulungekileyo base Ikuno-chou"
2017/10/29 – 2017/10/30
Kudlule unyaka ndihlala eKobe kodwa kange ndide ndilifumane ithuba lokutyelela iiLali zaseJapan. Ndizive ndichulumancile emveni kokuba ndiye ndaphiwa ithuba yiHyogo International Association lokundwendwela enye yeeLali ekuthiwa yi-Ikuno-chou. Ndibulela wonke umntu elenze lwa myoli olu hambo.


Zizipho1


Ngomhla we 29 kwinyanga yeDwarha utyelelo lwethu lokuqala beluse Mikobata senkosho, apho kwakuso mbiwa imigodi yeSilivere. Lendawo ihonjiswe ngentshiyekela zomgodi omdala neshishini elikhulu leSilivere. Ngokutsho kophando, elilifa lemveli lunogalelo olukhulu ekuphuhliseni nokuphucula iJapan ngeminyaka yee1900.


Zizipho2


Sihambe siyakutya isidlo sasemini eFresh Asago apho sitye ibhokisi eneSushi namanye amaqebengwana. Ngexesha sisitya ndincokole ndafunda lukhulu ngezinye iintlanga zase Jamacia, eMelika, eVietnam, naseSenegal. Emveni siqgibe kutya, ndiye ndazithengela into yozikhumbuza evenkileni yesipho.


Zizipho3


Emveni kwesidlo sasemini siye satyelela indawo yembali iIkuno Silver Mine apho singene ngaphakathi komgodi awasetyenziwa ngexesha elidlulileyo. Apha ndifunde lukhulu ngembali yeGinzan miners ekuthiwa ziGinzan Boys. Ndiye ndaziva ndibalulekile emveni kokuba ndamkelwe ngusoDolophu wase Asago City.


Zizipho4


Emveni kokuba siqgibe eIkuno Silver Mine, siye sahamba sajikeleza kwiDolophu encinci ekuthiwa yiKuchiganaya Town. Lena yiDolophu ezoleleyo kwaye esagcine amasiko nezithethe zaseJapan. Ndiye ndonwatyiswa kukubona amahlathi ahlaza namanzi enkcenkceza esihla ngomlambo. Ngaphezu koko, ndifunde lukhulu ngezindlu zakudala zaseJapan.


Zizipho5


Emveni kwemini ende sikhenketha indawo ezaziwayo eAsago, siye saphelela eKoshataku apho kwazalelwa khona umdlali owaziwayo kumabona kude uShimura Takashi . Sandule sisingisela eAsada Mansion apho sifumane isidlo sangokuhlwa sancokola sonwabile. Ndiye ndaziva ndichulumancile kukwamkelwa ngobubele obukhulu nokunzelwa ukutya okumnandi.


Zizipho6


Ngomhla we 30 kwinyanga yeDwarha siye saxoxa singamaqela ababini nesikolo iIkuno High School ngendela esinophuhlisa ngayo utyelelo nokhenketho lwendwendwe ezisuka kwamanye amazwe. Apha ndifunde lukhulu ngokuthetha ngesiJapan kwaye ibiyeyona nto ebendonwabele ubukuyenza.


Zizipho7

Zizipho8


Izixhumanisi:

Ngolunye ulwazi, nqakraza iqhosha elingezantsi:

・Ikuno NAVI
生野NAVI / Ikuno NAVI

・Ikuno silver mine
生野銀山 / Ikuno silver mine

・Marie (silversmithing studio) 
銀細工工房マリー / Marie (silversmithing studio)
   
・Kousyataku(Takashi Shimura Memorial Hall)
甲社宅(志村喬記念館)/ Kousyataku(Takashi Shimura Memorial Hall)

・Kassel(Hotel)
カッセル / Kassel

・Idutuya
井筒屋 / Idutuya

・Asagoshi
朝来市 / Asago city

・Ikuno hashed rice MAP
生野ハヤシライスMAP / Ikuno hashed rice MAP 
 
「本サイトに掲載されている画像・文章等の無断転載、引用を禁じます。」 Copyright(C) Hyogo International Association AllRights Reserved.